Náš tým

Honza

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2008 získal akademický titul JUDr. Je zapsán na seznamu rozhodců pro úhradové spory ve zdravotnictví vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Pracoval devět let v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie. Právní služby poskytuje v češtině a angličtině.

Specializuje se na obchodní spory (soudní řízení a arbitráže), správní právo a správní řízení, energetické právo, obchodní právo, korporátní právo, fúze a akvizice.

jan.zrcek@nozadvokati.cz

Martin

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Pracoval devět let v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie. Právní služby poskytuje v češtině, slovenštině a angličtině.

Specializuje se na obchodní právo, smluvní právo, právo nemovitostí a výstavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, regulaci výrobků, právo životního prostředí, soudní spory a insolvenční právo a správní právo a správní řízení.

martin.ostrihon@nozadvokati.cz

Bára

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2008 získala akademický titul JUDr. a v roce 2013 akademický titul Ph.D.

Pracovala osm let v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie. Právní služby poskytuje v češtině a angličtině.

Specializuje se na pracovní právo, ochranu osobních údajů, právo informačních technologií, počítačové a softwarové právo, internetové právo a outsourcing informačních technologií, právo duševního vlastnictví a mediální právo, včetně regulace reklamy.

barbora.novakova@nozadvokati.cz